La fable créole.pdf

La fable créole PDF

Dépi moun koumansé matjé teks litérè an kréyol, fab-la toujou trapé anpil siksé ki adan bannzil Lé Zantiy la ki adan ta Loséyan Endien an. Kisiswa François Chrestien (1820) atè Moris oben Louis Héry (1828) atè La Rénion, oben, pli ta, François Marbot (1846) atè Matinik ek Paul Baudot (1860) atè Gwadloup, ek, pli ta ankù, Gilbert Gratiant (1958) épi Sylviane Telchid ek Hector Poullet (2000), pres tout sé matjè-tala té ka fondasé lékriti-yo anlè Jean de La Fontaine, pi gran fabilis fwansé, ki li-menm té ka apiyé asou Esope, an fabilis grek an tan nanni-lontan. Poutji fab-la sé kanman litérè ki trapé plis siksé adan sé diféran péyi kréyolopal-la ? Es sé davwè i pi kolé bà pawol palé ? Es ni an liannaj ki ka fet ant majolay kréyol-la (kont, titim, pwoveb kisasayésa...) ek linivè zanimo sé fab-la ? Ki manniè sé matjè-nou an réyisi ralé kréyol-la adan oralité-a i ka benyen an pou vréyéy monté adan siel pawol matjé kivédi lékriti ? Kiles mésaj non ka jwenn atravè sé fab kréyolla ek es i diféran di ta sé fab LEwop-la ? Sé tout sé keksion-tala Jean Bernabé ka chaché réponn adan liv-tala éti i ka katjilé asou chous ek nati fab-la dépi lépok LEnd, koté i paret pou primié fwa. I ka dékatiyé chak sé fabilis kréyol la yonn dèyè lot pou sa montré ki manniè chak adan yo wouvè pwop chimeny adan larel litérè-tala. Soutou, andidan chak sé ev-la, i ka fè an klasman sé teks-la silon rapo-a yo ka antwoutienn la épi teks primié douvan La Fontaine la asou an bô ek asou an lot bô, nannan kiltirel kréyol-la. Epi bidim travay Jean Bernabé a, nou ka dékouvè valè dé moun kon Héry, Marbot, De Saint-Quentin oben Gratiant ki nou pa té ka soupsonnen davwè litérati frankopal la sitelman fè lakay nou, i ka pres toufé sè kréyolopal-li a. Bernabé ka viré mété listwè litérè nou adan véritab larel-dwet li kivédi an larel-dwet ki pa ka anni konsivwè sé sé teks frankopal yo sel ki vo non pwan tet-nou katjilé anlè yo. Atjèman, nou sav ki bè yà, pa dèyè yo, anba lonwaj-yo, té ni an lot kalté model matjé ki té ka koumansé fè mannev pou sa tijé déwè : matjé kréyolopal-la. Ek sé adan fab primié i fè prev-li.

TÉLÉCHARGER

LIRE EN LIGNE

TAILLE DU FICHIER 9.12 MB
ISBN 9782844501264
AUTEUR Jean Bernabé
FICHIER La fable créole.pdf
DATE 06/05/2020

Fables créoles - ePub - Louis Héry - Achat ebook | fnac Fables créoles Louis Héry, écrivain français (1802-1856) Ce livre numérique présente «Fables créoles», de Louis Héry, édité en texte intégral. Une table des matières dynamique permet d'accéder directement aux différentes sections. Table des Matières-01- Présentation-02- L'AIGRETTE TROP VANTARD-03- L'ANE ET LE PETIT CHIEN-04- LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE-05- LA PECHE DES

PC et MAC

Lisez l'eBook directement après l'avoir téléchargé via "Lire maintenant" dans votre navigateur ou avec le logiciel de lecture gratuit Adobe Reader et Google Chrome.

Prime

Livraison gratuite pour les clients Bonuscard

eBook Enligne

Accès instantané à tous les eBooks - via téléchargement et lecture en ligne